Земельний Кадастр


Що таке кадастр?

Wiki визначає кадастр як всеосяжний реєстр площ та меж власності в межах адміністративного суб’єкта (області, краю, графства, провінції, або всієї країни). Як правило кадастр включає такі деталі, як терміни володіння, умови і дозволений спосіб використання (наприклад, для сільськогосподарських земель) точне розміщення ділянки (іноді GPS – координати) лінійні розміри та / або площу, встановлену ціну. Часто кадастри асоціюють з іншими базами даних (наприклад, з базою документів на власність). Корисну інформацію стосовно національних кадастрів можна знайти за посиланням http://cadastraltemplate.org/.

3D Земельний Кадастр

Припускається, що кожна ділянка землі в кадастрі має оцінку. Для того, щоб ефективно оцінювати й переоцінювати вартість ділянок, кадастр повинен містити інформацію про інфраструктуру, яка оточує ділянку, про якість землі, а також геологічну інформацію. Таким чином, повний кадастр може розглядатися як повноцінна база даних з природних ресурсів, комунальних мереж та інфраструктури. На додачу, хороший кадастр повинен брати до уваги ринкову ціну землі і корисних копалин. Та все ж на практиці, всупереч можливостям інформаційних технологій, які стрімко зросли, кадастри як і раніше як правило містять лише інформацію про межі земельних ділянок та їх власників. Геологічні і інфраструктурні аспекти, ринкова вартість землі і корисних копалин, що змінюється, так само як і екологічні аспекти потенційного розвитку територій залишаються за сценою.

3D Земельний Кадастр

У минулому кадастри грунтувалися на паперових записах, картах, схемах, діаграмах. Оскільки будь-яку тверду (паперову) копію важко змінити або замінити, кадастрові системи були дуже консервативними і часто не відображали реальну ситуацію, не маючи можливості оперативно реагувати насамперед на зміни в оцінці вартості земель. Сьогодні інформаційне середовище надає величезні можливості для збільшення ефективності використання, доступу, управління та оновлення інформації в реальному часі. Для отримання кращого результату необхідно впроваджувати нові методи і процеси роботи з даними, спеціально розроблені в розрахунку на застосування сучасних інформаційних технологій, які дозволили б ефективно використовувати їх переваги.

Новий погляд на організацію кадастру

Замість прийнятої процедури роботи з кадастровими даними, розробленою до ери Інтернету, SightPower пропонує елегантне і ефективне рішення для сучасної інтегрованої кадастрової системи.

Наступні принципи були покладені в основу архітектури та функціональності кадастрової системи, розробленої в SightPower:

 1. Система містить інформацію про земельні ділянки, детальну інформацію про власників, інформацію про інфраструктуру та геологічні дані
 2. Повна захищеність від несанкціонованого доступу. Методи адміністрування і контролю доступу до інформації прості і надійні
 3. Автоматичне відстежування поточного стану земельного та ресурсного (сировинного) ринку з можливістю переоцінки вартості земельних ділянок в реальному часі
 4. Надання ефективних засобів для точної оцінки вартості земельних ділянок
 5. Зручний інтуїтивний інтерфейс забезпечує доступ до системи через Інтернет. Спеціальні засоби контролю і управління передбачені як для керівництва, так і для технічних працівників
 6. Система забезпечує когнітивну візуалізацію інформації у вигляді двовимірних і тривимірних карт, схем, діаграм і графіків. Істотна частина аналітичних результатів може бути отримана в реальному часі за запитом користувача
 7. Зручні додаткові інструменти для користувачів (визначення загальної ціни декількох ділянок, визначення ціни частини ділянки і т.д.) так само як і операційні інструменти для адміністрування (зміна власників, злиття і поділ ділянок і т.д.).

Ефективне практичне рішення для побудови кадастрових систем: надійність, безпека, підтримка, простота
Перелік сервісів, які забезпечує Sight Power

Компанія SightPower пропонує розробку сучасних кадастрових систем з конвертацією інформації в нову систему і уніфікацією вже існуючих даних (наприклад, перенесенням їх зі старої системи і забезпеченням всіх необхідних доповнень).

У перелік сервісів входять:

 1. Огляд поточного стану системи, включаючи аналіз взаємних претензій на володіння земельними ділянками
 2. Реєстрація всіх колізій, що відносяться до взаємних земельних претензій (дані надаються в електронній та паперовій формі) та інтеграція цієї інформації в систему
 3. Дослідження і ясне когнітивне зображення всіх взаємних земельних претензій і формування розширеної бази даних, яка містить всю інформацію відносно проблемних ділянок
 4. Розробка інтерфейсів для швидкого і повноцінного зберігання даних при реєстрації земельної власності, включаючи виявлення, аналіз і можливе запобігання взаємних претензій на володіння земельними ділянками
 5. Створення веб-інтерфейсу для доступу до кадастрової бази даних
  • Забезпечення режиму перегляду та/або редагування бази даних залежно від прав доступу користувачів
  • Забезпечення доступу з будь-якої точки земної кулі до головного сховища даних, що містить всі раніше існуючі і щойно зареєстровані претензії на володіння
  • Забезпечення візуальної картографічної підтримки вибраних записів з бази даних, яка містить каталоги претензій на володіння
  • Прямий зв’язок і візуалізацію інформації з геологічної бази даних по області, асоційованої з даною земельною ділянкою.
 6. Інформаційна підтримка проведення гірничих робіт згідно запиту клієнтів
 7. Спеціальні інструменти аналізу та допомогу в аналізі даних згідно запиту клієнтів.

Типовий процес створення нової кадастрової системи

 1. Вимоги клієнта і розробка специфікації
  • Включає обговорення і аналіз функціональності, що запитується
  • Вимагає розробки детального бізнес-плану та визначення підходів
  • Всі особливості , включаючи культурологічні та історичні нюанси даного регіону повинні бути прийняті до уваги
  • Клієнт отримує інформацію про всі можливості, труднощі і ресурси, необхідні для реалізації його вимог і побажань.
 2. Збір та аналіз даних, що потребуються
  • Потрібно зібрати всі дані, необхідні для кадастрової системи
  • Передбачається встановлення тісних робочих відносин між командою SightPower і локальними структурами та уповноваженими особами, які відповідають за збір даних
  • Всі дані, пов’язані з зареєстрованими претензіями на володіння земельними ділянками, геологічні дані, топографічні та сейсмічні дані, аеромагнітні дані і дані аерофотозйомки, телеметричні дані і т.д., також як будь-яка інша документація, що має відношення до кадастрової системи, зібрана, проаналізована і приведена у стан, який дозволяє інтегрувати її в нову кадастрову систему.
 3. Інтеграція інформації
  • Після аналізу і відповідної реорганізації дані інтегруються в базу даних кадастрової системи
  • Проводиться ретельне тестування цілісності і несуперечності даних
 4. Встановлюються зв’язки між таблицями, відбувається створення повноцінної бази даних кадастрової системи
 5. Проводиться тестування системи клієнтом, перевіряються зручності інтерфейсів, масштабованість, засоби захисту.

3D Земельний Кадастр

3D кадастри підземних ресурсів – не прикраса, а сучасний бізнес-запит

Сучасні методи збору даних дозволяють отримувати точну і різноманітну інформацію про навколишнє середовище. Комбінація статичного і динамічного лазерного сканування, методів радарної зйомки, аерофотозйомки, 3D сейсміки та гравіметричних методів дозволяють оцінювати вартість земельних ділянок і будувати оптимальні моделі використання землі з великою точністю. При правильній організації роботи такі моделі істотно підвищують ефективність землекористування, рівень контролю над прийнятими рішеннями і, як наслідок, комерційну вартість природних ресурсів, водночас знижуючи ризики небажаного антропогенного впливу на навколишнє середовище.

Останнім часом все більша кількість користувачів земельних ресурсів усвідомлюють як необхідність докорінної зміни підходу до організації та інформаційного наповнення кадастрових систем, так і потребу оперувати в 3х- вимірному просторі. На недавньому 3-му Міжнародному семінарі з 3D кадастрів, що проходив у Китаї, в одній із доповідей було сказано: “… таким чином , двовимірні плани не можуть відображати справжнього стану об’єктів і місця подій, що відбуваються… тоді як 3D сцени представляють реальний світ, зокрема в усьому, що стосується функціонування підземних комунікаційних систем і ресурсів…” *.

* 3D Моделювання для Багатоцільових Кадастрів. Аліас ФБДУЛ РАХМАН (Малайзія), Петер ВАН ООСТЕРУМ (Нідерланди), Тенг ЧІ ХУА, Хаірул Хафіз ШАРКАВІ (Малайзія), Едвард Ерік ДУНКАН (Нідерланди), Норсухаібах Азрі, Мохаммад Імза ХАССАН (Малайзія), 3-й Міжнародний семінар з 3D кадастрів: Розвиток і практичні реалізації, 25-26 жовтня 2012 м. Шеньжень, Китай

Comments are closed.