Планування гірничих робіт



Cучасні методи планування гірничих робіт

Ефективне планування гірничих робіт – найважливіший і багато в чому визначальний фактор успішної роботи будь-якого підземного рудника. Задання послідовності підготовчих, видобувних і розвантажувальних операцій, оптимальний розподіл ресурсів, прогнозування можливих майбутніх проблем розробки і пов’язаних з ними затримок, що призводять до подальшої зміни планів підготовки і видобутку, є невід’ємною частиною планування.

На будь-якому сучасному руднику автоматизація планування гірничих робіт є найважливішою складовою інформаційної підтримки розробки. Сьогодні на світовому ринку є більше десятка програмних комплексів, що включають в себе різні модулі планування підземних гірничих робіт як складову частину більш загальної гірничо-геологічної системи.

Інтеграція методів планування в корпоративну гірничо-геологічну систему інформаційної підтримки розробки рудника є цілком природною, так як ефективна оптимізація планування гірничих робіт можлива тільки при наявності загального інформаційного простору, що включає геологічну модель рудника, яка постійно уточнюється по мірі відпрацювання, маркшейдерську інформацію, склад і стан гірничо-транспортного обладнання, економічні показники і т.д.

Проте, не дивлячись на загальне розуміння даної проблеми, на практиці автоматизація планування зіштовхується з серйозними труднощами. Ці труднощі пов’язані насамперед зі спробою застосування «універсальних» програмних продуктів, які далеко не завжди можуть бути адаптовані до особливостей прийнятого на даному руднику робочого процесу, до корпоративних стандартів та правил техніки безпеки, а також до особливостей проекту самого рудника.

Планування гірничих робіт в системі Mine Advisor™

Технологія планування гірничих робіт, яку пропонує компанія SightPower, включає в себе гнучкі та зручні адаптаційні механізми, що дозволяють налаштовувати процедуру планування в залежності від нюансів роботи кожного конкретного гірничого підприємства.

Традиційно планування гірничих робіт поділяється на довгострокове, середньострокове і короткострокове.

Наведені короткі описи логіки планування можуть бути ефективно підлаштовані під специфічні запити клієнта. Зручний інтуїтивний графічний інтерфейс допомагає користувачеві бачити все розкроювання рудного поля, створювати варіанти планів розвитку гірничих робіт, легко змінювати і доповнювати їх. Користувач має можливість оперувати термінами, прийнятими для стандартної діаграми Ганта, а також експортувати створені плани робіт в MS Project.

Довгострокове планування

 • Відбувається за моделлю, в рамках якої рудник поділений на структурні одиниці (елементи), наприклад, такі як панелі, блоки, ділянки очисних робіт і ділянки підготовчих робіт
 • Виходячи з заданого річного плану з видобутку, для кожної структурної одиниці рудника визначається обсяг роботи. Визначення обсягу робіт може бути покладено на експерта / гірничого інженера або в деяких випадках відбуватися автоматично
 • Всі елементи рудника шикуються в «дерево послідовності проходки». Таким чином, в плані робіт виключається можливість відпрацьовування елемента, якщо ще не завершене відпрацьовування попереднього по технологічній послідовності етапу гірничих робіт (наприклад, підготовка блоку завжди відбувається перед початком очисних робіт)
 • Гірничий інженер може керувати датою початку відпрацьовування структурного елемента, кількістю гірничого обладнання на ділянці / горизонті ведення гірничих робіт, а також його розстановкою і продуктивністю
 • При зміні параметрів відпрацьовування елемента відбувається автоматичний перерахунок тривалості його відпрацьовування, і, отже, зсуву термінів відпрацьовування наступних структурних одиниць, логічно і технічно пов’язаних з початковим елементом
 • Динамічно будуються сумарні графіки обсягу руди, видобутої за певний період, і задіяності гірничого обладнання. Таким чином, при зміні будь-яких параметрів відпрацьовування, або при зсуві дати початку відпрацьовування структурних елементів оператор відразу бачить, який вплив це матиме на підсумкові показники


Mine Planning Automation

Середньострокове і короткострокове планування

 • Планування відбувається на підставі топологічної моделі рудника, в тому числі детальної моделі виробок, із зазначенням кожного окремого ходу комбайна
 • Гірничий інженер інтерактивно переміщує комбайн по виробках, вказуючи початок і кінець завдання для даного комбайна
 • Передбачена можливість вибору різного режиму роботи комбайна і обслуговуючої бригади для кожної окремої виробки
 • Враховується графік обслуговування як комбайнів, так і транспортної мережі, тобто час вимушеного простою гірничо-транспортного обладнання
 • Тривалість завдань автоматично перераховується з урахуванням простоїв і можливих варіантів (схем) проходки
 • Здійснюється контроль пропускної здатності транспортної мережі
 • На підставі актуальної геологічної моделі будується прогноз обсягів і вмісту корисної копалини в руді для кожної зміни

Mine Planning Automation

Comments are closed.