Геологія і гірнича справа


В процесі геологорозвідки, будівництва інфраструктури гірничодобувного підприємства і самого видобутку твердих корисних копалин геологам, геофізикам, гірничим інженерам і збагачувачам доводиться оперувати величезними обсягами просторової і непросторової інформації. Інформація приходить в різноманітних неуніфікованих форматах, має різну якість і семантичний зміст. Наявність допоміжних інструментів для ефективної організації і осмислення інформаційних потоків, а також зручних інструментів прогнозу і оцінки ситуацій, які виникають або можуть виникнути на різних етапах розробки родовища, надає власникові таких інструментів суттєві переваги.

Рішення, запропоновані нашою компанією в гірничій справі і геології, розроблені для гірничодобувних підприємств з метою інформаційної та аналітичної підтримки процесу розвідки, будівництва і розробки родовища.

Комплекс модулів, призначених для вирішення цього переліку завдань, називається Mine Advisor.

Mine Advisor

Mine Advisor – це значно більше, ніж просто “інструмент”. Він представляє собою систему підтримки прийняття рішень, створюючи робоче середовище для тих геологів або гірничих інженерів, які хочуть аналізувати загальну картину здійснюваного проекту, а не тільки його окремі частини.

Архітектура Mine Advisor представляє собою багаторівневу структуру, в якій рівень зберігання даних відокремлений від рівня візуалізації, автоматичної обробки, аналізу і інтерактивної взаємодії з даними. У користувачів є можливість розміщувати дані на віддалених комп’ютерах або навіть в інших мережах, використати сучасні “хмарні” технології, і, при цьому, ефективно працювати з даними практично необмеженого об’єму.

Відкритість архітектури дозволяє створювати різноманітні набори інструментів обробки даних, необхідних різним категоріям користувачів.

Іноді Mine Advisor зручно використовувати для роботи з локальними даними, які розміщені на тому ж комп’ютері, що й сама прикладна програма. На вимогу замовника забезпечуються також змішані варіанти конфігурації продукту.

Mine Advisor може бути ефективно використаний у поєднанні з іншими рішеннями нашої компанії і асоційованими з ними інструментами, такими як Shaft Builder і Shaft Inspector.

Mine Advisor

Mine Advisor надає користувачеві наступні основні можливості:
Інтерактивні інструменти

 • побудова розрізів довільної форми (2D і 3D) по тривимірним моделям;
 • побудова блок – діаграм;
 • динамічний розрахунок обсягів;
 • вимірювання відстаней між геологічними шарами;

 • підрахунок запасів при кондиціях, що змінюються.

Підтримка бази даних по свердловинах

 • розширені можливості аналізу геологічних і геотехнічних даних, внутрішньої свердловинної геофізики та інформації по керну;
 • концепція віртуальної свердловини: моделювання параметрів масиву гірських порід у місцях закладення запланованих розвідувальних свердловин або шахтних стовбурів.

Підтримка візуалізації моделей, що змінюються за часом

 • динамічна візуалізація моделей, що залежать від часу.

Генератор звітів і експорт результатів

 • розширені можливості по створенню макетів графічних документів і звітів;
 • експорт в стандартні формати просторових даних.

Можливості Mine Advisor можуть бути розширені за допомогою наступних геологічних і геофізичних інструментів моделювання:

 • побудова ймовірнісних геологічних блочних та пошарових моделей високої роздільної здатності, що розраховуються по геологорозвідувальним і сейсмічним даним;
 • побудова ймовірнісних тривимірних блокових моделей високої роздільної здатності за даними свердловинного каротажу;
 • розширений статистичний аналіз просторових даних;
 • перетворення часових геофізичних даних в глибинні;
 • побудова ймовірнісних моделей оцінки ресурсів;
 • розпізнавання і виділення об’єктів з тривимірних сейсмічних моделей високої роздільної здатності та геологічних блокових моделей.

Mine Advisor

Mine Advisor може бути також оснащений наступними інструментами моделювання, орієнтованими на специфічні родовища корисних копалин:

Підземні пластові родовища

 • побудова тривимірних топологічних просторових моделей рудників;
 • розрахунок моделей затоплення та вентиляції рудників і шахт;
 • побудова і розрахунок ресурсних моделей запасів при змінних кондиціях.

Родовища алмазів

 • моделювання великомасштабного підземного випробування кімберлітових трубок;
 • моделювання розташування алмазних «пасток» на алювіальних відкладеннях.

Метан вугільних пластів

 • моделювання тонких шарів з високою роздільною здатністю;
 • оптимізація схем буріння.

Наші фахівці завжди будуть раді надати всю необхідну допомогу замовникам для того, щоб найкращим чином задовольнити їхні конкретні потреби. Ми також можемо обговорити варіанти розширеної персоналізації продукту за допомогою розробки і включення в систему додаткових модулів, необхідних для вирішення специфічних задач і підтримуючих логіку роботи замовника.

Comments are closed.