Цифровий Рудник


Цифровий Рудник (DIGITAL MINE™) –гірничо-геологічна інформаційна система, яку пропонує компанія SightPower. Основною метою системи є забезпечення інтегрованого доступу до даних для всіх категорій користувачів – від керівника до рядового інженера, які отримують можливість працювати в єдиному середовищі просторових 3D-моделей. Система дозволяє з максимальною ефективністю використовувати інформацію, що міститься в уже зібраних просторових даних та даних, що збираються, і будувати оптимізовані робочі процеси на всіх ділянках і всіх стадіях гірничих операцій. Вона включає в себе розширюваний набір компонент для інтелектуального геологічного моделювання, проектування рудника і планування гірничих робіт, підтримки маркшейдерських операцій (в тому числі, основаних на новітніх методах лазерного сканування), а також більш загальні інструменти, необхідні для управління гірничим підприємством. Система забезпечує безпечний, швидкий і зручний доступ до первинних даних дуже великого обсягу (просторовим, операційним, інженерним, фінансовим) і виробленим на базі цих даних вторинним моделям для зручного та ефективного використання гірничими інженерами, геологами, маркшейдерами, механіками і інженерами-електриками, фахівцями по геотехніці і геомеханіці, геофізиками, операційним персоналом і менеджерами. Розробка добре спланованих і ефективних робочих процесів дозволяє включати в інтегровані моделі різні типи просторових даних (геологічні, геофізичні, в тому числі, дані по сейсміці, гідро-геологічні, ГІС-дані і т.д.), інженерну і маркшейдерську інформацію (плани гірничих робіт, параметри гірничого обладнання, операційні дані по роботі підйомників, дані систем моніторингу, диспетчерські дані і т.д.), геохімічні дані (інформацію про зразки руди і результати випробування), а також економічні параметри. Така глобальна обробка інформації дозволяє оптимізувати процес прийняття рішень керівництвом, підвищує ефективність виробництва і знижує ризики. Крім того, система забезпечує просту і ясну звітність. В цілому, це істотно скорочує документообіг і дозволяє підвищити безпеку робіт і збільшити прибуток гірничого підприємства.

Окрім безперервної, безперебійної та ефективної інформаційної підтримки щоденних гірничих операцій в сучасному гірничому виробництві критично важливо мати можливість проводити в реальному часі постійний моніторинг основних параметрів стану рудника так само як і операційного стану гірничого обладнання. Подібна система моніторингу є головним інструментом попередження різноманітних небезпек, таких як опускання ґрунту, обвали, гірські удари, раптові грязьові селі або водоприпливи, виділення різних газів і т.д. У реальності гірничі компанії використовують різні системи моніторингу, не інкорпоруючи їх в єдину інформаційну систему підтримки гірничих робіт, що істотно знижує їх загальну ефективність. Просторова корпоративна система, запропонована компанією SightPower, забезпечує єдиний підхід до інтеграції інформації, що приходить з усіх можливих джерел, тим самим роблячи системи моніторингу невід’ємною складовою частиною технічних процесів і гірничих операцій.

Інформаційна підтримка гірничих операцій в реальному часі в виробничої обстановці, яка безперервно змінюється, викликає необхідність обробляти на льоту або, щонайменше, вкрай оперативно величезні обсяги просторових даних. Ця проблема додатково загострюється потоками даних, що приходять від різних датчиків, які забезпечують моніторинг. Таким чином, проблема «великих даних», що вже стала своєрідним «мемом» в світі сучасних інформаційних технологій, виявляється цілком реальною проблемою для гірничої справи.

Технологія, розроблена компанією SightPower, пропонує універсальне і ефективне рішення для управління великими просторовими даними. Наші клієнти отримують повний і миттєвий доступ до тривимірних моделей рудників, операційних карток, геологічних моделей або будь-якої іншої інформації, яка завжди оновлена і знаходиться в оперативному стані. У певних випадках такий доступ можна отримати навіть через веб-браузер з будь-якої точки земної кулі.

Завдяки тому, що власники, менеджери та інженерний персонал отримують повний і негайний доступ до поточного операційного стану рудника метафора ЦИФРОВИЙ РУДНИК стає реальністю.


Введення в платформу для гірничих робіт компанії SightPower Обробка великих просторових даних Візуалізація великих просторових даних
Введення в платформу для гірничих робіт компанії SightPower Обробка великих просторових даних Візуалізація великих просторових даних

Comments are closed.