Наша технологія

Аналіз просторових даних

Основним відмінним моментом технології аналізу просторових даних, запропонованою нашою компанією, є ряд унікальних методів для ефективного індексування і компресії просторових даних, набір спеціалізованих алгоритмів для розпізнавання образів і реконструювання 3D-сцен. Розроблені алгоритми дозволяють перетворити “візуальні” дані в інженерні векторні моделі (набір тривимірних об’єктів). З такими моделями можна поводитися як з геометричними фігурами, тобто можна вимірювати відстані між ними, підраховувати їх об’єми або кути між їх ребрами і гранями.

В процесі розробки набору методів розпізнавання нами застосовувалися різноманітні методики, але у більшості випадків для вирішення задач використовуються принципи логіки нечітких множин, геометричний аналіз і статистичні оцінки.

Вхідна інформація, яка використовується для розпізнавання образів, зазвичай являє собою точкові дані, отримані шляхом сканування (“хмара точок”), зображення, або комбінацією першого і другого.


Моніторинг шахтних стовбурів

Стовбури шахт є технологічними артеріями, які забезпечують функціонування підземних рудників. Їх функції складаються з практично безперервної доставки на поверхню видобутих корисних копалин; транспортування вгору і вниз виробничого персоналу, обладнання, матеріалів і комплектуючих, необхідних для ефективного ведення гірських робіт; прокладки інженерних комунікацій, по яких під землю передаються електроенергія, стиснене повітря, вода, охолоджуючі розчини і т.ін. Через стовбури шахт здійснюється подача (нагнітання) свіжого повітря з поверхні і відкачування забрудненого повітря з-під землі для забезпечення нормальної атмосфери в руднику. Крім того, функції стовбура включають в себе забезпечення шляхів швидкої евакуації персоналу з шахти в разі виникнення аварійної ситуації під землею.

Comments are closed.